Shopping Cart

No products in the cart.

Go to top
About Us

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku GUS Portal Informacyjny

W grudniu 2023 r. W stosunku do listopada 2023 r. Zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,4%, a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,3%. Według wstępnych Moya kod rabatowy 20gr + 30% zniżki Listopad 2023 Pepper pl danych, w marcu 2021 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lutym 2021 r. Według wstępnych danych, w styczniu 2022 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku Publikacje GUS – Portal Informacyjny

Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,3%, a w porównaniu z grudniem 2021 r. Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z  analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,9%, a w porównaniu z sierpniem 2023 r.

  1. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu.
  2. W porównaniu z grudniem 2022 r.
  3. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.
  4. W porównaniu z wrześniem 2022 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2023 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z  analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu z listopadem 2023 r. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku

W porównaniu z wrześniem 2022 r. Podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,0%), robót budowlanych specjalistycznych (o 8,5%) oraz budowy budynków (o 8,1%). We wrześniu 2023 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023 roku

System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w 2005 r. Przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku

W stosunku do sierpnia 2023 r. Zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%, a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,6%. W porównaniu z grudniem 2022 r. Podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 6,8%) oraz budowy budynków (o 6,4%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

W porównaniu z marcem 2020 r. Podniesiono ceny budowy budynków o 3,0% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,6%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 2,0%. 6 Harmonic Patterns To Use In Trading W stosunku do lutego 2021 r. Zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,4%, a także robót budowlanych specjalistycznych – o 0,2%.

Leave Comments